Vitajte na Geoportáli ŠGÚDŠ

 

Geoportál je jedným z hlavných výsledkov projektu Geologický informačný systém GeoIS. Slúži k prístupu ku priestorovým údajom a službám v prostredí internetu. Prehľadným spôsobom umožňuje pridávanie vrstiev a vytvorenie vlastnej mapovej kompozície v 2D alebo  3D zobrazení.

V rámci Európskej únie sa tak zaraďujeme k viacerým geologickým službám, ktoré realizáciou direktívy INSPIRE umožňujú jednoduchý prístup k národným geologickým informáciám, ich metadátam, zobrazovacím, transformačným a ukladacím službám.

Ak Vás nový Geoportál zaujal a vidíte možnosti jeho využitia pri Vašej práci, prosíme Vás o zaslanie pripomienok a návrhov na vylepšenie na adresu: sguds_informatika[at]geology.sk.

geoportalSGUDS_sj