SEGH

Environmentálne indikátory

Environmentálne indikátory – pôdy a podzemné vody

pôdy (10 738 chemických analýz)

parameter skratka jednotka dáta mapa dáta mapa
obce okresy
1 Hliník Al % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
2 Arzén As mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
3 Bór B mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
4 Bárium Ba mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
5 Berýlium Be mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
6 Bizmut Bi mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
7 Vápnik Ca % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
8 Kadmium Cd mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
9 Cér Ce mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
10 Kobalt Co mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
11 Chróm Cr mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
12 Meď Cu mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
13 Fluór F mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
14 Železo Fe % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
15 Ortuť Hg mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
16 Draslík K % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
17 Karbonáty - % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
18 Horčík Mg % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
19 Mangán Mn % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
20 Molybdén Mo mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
21 Sodík Na % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
22 Nikel Ni mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
23 Fosfor P % Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
24 Olovo Pb mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
25 Aktívna pôdna reakcia pHH2O - Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
26 Výmenná pôdna reakcia pHKCl - Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
27 Antimón Sb mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
28 Selén Se mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
29 Cín Sn mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
30 Stroncium Sr mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
31 Vanád V mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
32 wolfrám W mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
33 Zinok Zn mg kg-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
34 Radón Rn kBq.m-3 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor

 

podzemné vody (20 344 chemických analýz)

parameter skratka jednotka dáta mapa dáta mapa
obce okresy
1 Reakcia vody pH - Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
2 Mineralizácia MIN mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
3 Chemická spotreba kyslíka CHSKMn mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
4 Tvrdosť vody Ca+Mg mmo1 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
5 Lítium Li mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
6 Sodík Na mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
7 Draslík K mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
8 Vápnik Ca mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
9 Horčík Mg mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
10 Stroncium Sr mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
11 Železo Fe mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
12 Mangán Mn mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
13 Amoniak NH4+ mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
14 Fluoridy F- mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
15 Chloridy Cl- mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
16 Sírany SO42- mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
17 Dusitany NO2- mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
18 Dusičnany NO3- mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
19 Fosforečnany PO43- mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
20 Hydrogénuhličitany HCO3- mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
21 Oxid kremičitý SiO2 mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
22 Chróm Cr mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
23 Meď Cu mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
24 Zinok Zn mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
25 Arzén As mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
26 Kadmium Cd mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
27 Selén Se mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
28 Olovo Pb mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
29 Ortuť Hg mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
30 Bárium Ba mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
31 Hliník Al mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
32 Antimón Sb mg 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
33 Radón 222Rn Bq 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
34 Rádium 226Ra Bq 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor
35 Urán Unat Bq 1-1 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor

Náhodná fotografia

15 foreign_guests
 

Aktuality