SEGH

Zdravotné indikátory

Zoznam 30 vybratých najvýznamnejších zdravotných indikátorov vo vzťahu k životnému prostrediu (priemer za obdobie 10 rokov – 1994-2003).

skupina obsah skratka jednotka dáta mapa
vekové charakteristiky
1 očakávané dožitie mužov pri narodení DOZM roky Indikator 1_DOZM_data.pdf Indikator 1_DOZM.pdf
2 očakávané dožitie žien pri narodení DOZZ roky Indikator 2_DOZZ_data.pdf Indikator 2_DOZZ.pdf
3 podiel obyvateľstva vo veku 60 a viac rokov V60A % Indikator 3_V60A_data.pdf Indikator 3_V60A.pdf
4 podiel obyvateľstva vo veku 85 a viac rokov V85A % Indikator 4_V85A_data.pdf Indikator 4_V85A.pdf
reprodukčné zdravie
5 hrubá pôrodnosť BIR Indikator 5_BIR_data.pdf Indikator 5_BIR.pdf
6 generálna miera fertility (plodnosť) GFR Indikator 6_GFR_data.pdf Indikator 6_GFR.pdf
7 podiel detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pod 2500 g) POD % Indikator 7_POD_data Indikator 7_POD.pdf
8 podiel spontánnych potratov SPOT Indikator 8_SPOT_data.pdf Indikator 8_SPOT.pdf
úmrtnosť
9 hrubá úmrtnosť mužov HUM Indikator 9_HUM_data.pdf Indikator 9_HUM.pdf
10 hrubá úmrtnosť žien HUZ Indikator 10_HUZ_data.pdf Indikator 10_HUZ.pdf
11 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť SMRV % Indikator 11_SMRV_data.pdf Indikator 11_SMRV.pdf
12 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť mužov SMRM % Indikator 12_SMRM_data.pdf Indikator 12_SMRM.pdf
13 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť žien SMRZ % Indikator 13_SMRZ_data.pdf Indikator 13_SMRZ.pdf
predčasná úmrtnosť
14 podiel predčasných úmrtí mužov (pod 65 rokov) PUM % Indikator 14_PUM_data.pdf Indikator 14_PUM.pdf
15 podiel predčasných úmrtí žien (pod 65 rokov) PUZ % Indikator 15_PUZ_data.pdf Indikator 15_PUZ.pdf
16 podiel predčasných úmrtí z prirodzených príčin (pod 65 rokov) PUSBU % Indikator 16_PUSBU_data.pdf Indikator 16_PUSBU.pdf
17 počet rokov strateného potenciálneho života na 1 úmrtie muža PYLL1M roky Indikator 17_PYLL1M_data.pdf Indikator 17_PYLL1M.pdf
18 počet rokov strateného potenciálneho života na 1 úmrtie ženy PYLL1Z roky Indikator 18_PYLL1Z_data.pdf Indikator 18_PYLL1Z.pdf
19 počet rokov strateného potenciálneho života na 100.000 obyvateľov PYLL100 roky Indikator 19_PYLL100_data.pdf Indikator 19_PYLL100.pdf
20 počet rokov strateného potenciálneho života zo zhubných nádorov na 100.000 obyvateľov PYLLC roky Indikator 20_PYLLC_data.pdf Indikator 20_PYLLC.pdf
relatívna úmrtnosť
21 relatívna úmrtnosť na zhubné nádory REC počet úmrtí na
100 000 obyvateľov
Indikator 21_REC_data.pdf Indikator 21_REC.pdf
22 relatívna úmrtnosť na choroby žliaz s vnútorným vylučovaním a metabolizmu REE počet úmrtí na
100 000 obyvateľov
Indikator 22_REE_data.pdf Indikator 22_REE.pdf
23 relatívna úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby REI počet úmrtí na
100 000 obyvateľov
Indikator 23_REI_data.pdf Indikator 23_REI.pdf
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť
24 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť – zhubné nádory SMRC % Indikator 24_SMRC_data.pdf Indikator 24_SMRC.pdf
25 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť – zhubné nádory tráviacej sústavy SMRC1526 % Indikator 25_SMRC1526_data.pdf Indikator 25_SMRC1526.pdf
26 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť – zhubné nádory dýchacej sústavy SMRC3039 % Indikator 26_SMRC3039_data.pdf Indikator 26_SMRC3039.pdf
27 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť – srdcové infarkty SMRI2125 % Indikator 27_SMRI2125_data.pdf Indikator 27_SMRI2125.pdf
28 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť – mozgové porážky a infarkty SMRI6364 % Indikator 28_SMRI6364_data.pdf Indikator 28_SMRI6364.pdf
29 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť – dýchacia sústava (okrem nádorov) SMRJ % Indikator 29_SMRJ_data.pdf Indikator 29_SMRJ.pdf
30 nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť – tráviaca sústava (okrem nádorov) SMRK % Indikator 30_SMRK_data.pdf Indikator 30_SMRK.pdf

Náhodná fotografia

12 prof-zvarova_presentation
 

Aktuality