CO2NET-EAST

  INFORMAČNÝ PORTÁL PRE TECHNOLÓGIE ZACHYTÁVANIA A UKLADANIA CO2

Vitajte na slovenskom národnom informačnom portáli pre technológie zachytávania a ukladania CO2. Tento portál je prevádzkovaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra v rámci projektu CO2NET EAST.

Zachytávanie a ukladanie CO2 (CO2 capture and storage / CCS) je jednou z najperspektívnejších možností, ako dosiahnuť zmiernenie globálneho otepľovania a s tým priamo súvisiace zmeny klímy. Viac o technológiách CCS môžete nájsť tu.

CO2NET EAST je koordinačná akcia spolufinancovaná Európskou úniou v rámci 6. rámcového programu pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity. Od októbra 2009 je projekt financovaný z vlastných zdrojov účastníkov a sponzormi z industriálnej sféry. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť stávajúcu európsku spoluprácu v oblasti zachytávania a ukladania CO2 do nových členských a kandidátskych území EU. Viac informácií ....

Cieľom tohoto portálu je i poskytovať záujemcom aktuálne informácie z oboru, z domova a zo zahraničia. Tieto informácie nájdete v sekcii Novinky.

Informácie o pripravovaných udalostiach nájdete v sekcii Kalendár..

Sekcia Odkazy obsahuje rozsiahlu databázu internetových adries, kde nájdete veľké množstvo ďalších informácií z odboru.

     

Foto Jiří Rudolský

 

Kontakt:

RNDr. Ľ. Kucharič, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Stránky sú umiestnené na serveri ŠGÚDŠ

www.geology.sk

Sponzori

StatoilHydro
Logo firmy Vattenfall
Logo firmy Alstom


© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – State Geological Institute of Dionyz Stur, 2007    Webmaster     Mapa