CO2NET-EAST

Kalendár

Európsky deň CCS (Carbon Capture and Storage)
11-12 Júna 2014 bude v Le Havri (Francúzsko) predmetné podujatie:
7.holandské CCS Sympózium
18-20 Júna 2014 bude v Amsterdame organizované sympózium na tému: Hodnota integrovaného CCS výskumu a jeho implementácia. Organizátormi su konzorcium projektu CATO2 , EAGE a Global CCS Inštitút.
CO2 Capture and Storage in the Baltic Sea Countries
Workshop organizovaný konzorciom CGS Europe projectu.
Termín: 23máj, 2013, Espoo, Finland
EOR - The catalyst for carbon capture clusters, in ports and other industrial regions (Katalyzátor pre zachytávanie CO2 v prístavoch a iných priemyselných regiónoch)
Workshop organizovaný konzorciom CGS Europe projectu.
18 jún 2013, Antwerp, Belgium
8. CO2 GeoNet Open Forum
„Sú pilotné projekty pre ukladanie CO2 cestou dopredu pre CCS v Európe?“ Tradičné R&D fórum pre geologické ukladanie CO2 organizované konzorciom CGS projektu. 9.- 11. Apríl, 2013, San Servolo ostrov, Benátky, Taliansko.
CCS Konferencia 2013
Európska konferencia zameraná na výskum v zachytávaní CO2, organizovaná konzorciami piatich aktívnych výskumných projektov – CAPSOL, DemoCLoCk, iCap, Innnocuous and IOLICAP. 28 – 29 mája 2013, Antwerpy, Belgicko
Modelovanie chemickej reaktivity počas ukladania CO2.
Tréningový kurz organizovaný BRGM a CO2GeoNet; 11 – 15 Marca 2013, Orléans, France
ACEME 2013
4. Medzinárodná konferencia na tému: Intenzívna karbonatizácia v Environmentálnom a materiálovom inžinierstve
CGS Europe 2. Letná škola o geologickom ukladaní CO2
18–24 April 2013, Murighiol/Uzlina, Romania
5th Carbon Capture & Storage Summit
Conferencia organizovaná ACI; 15 – 16 Máj 2013, Rotterdam, The Netherlands
CARBON EXPO 2013
Každoročná konferencia spojená s výstavou, poskytujúca prepojenie medzi klimatickými fondami, a uhlíkovým trhom, priemyslom a technológiami. Úloha CCS je jedným z hlavných bodov konferencie. Termín 29-31 Máj, Barcelona, Španielsko.
Tretie medzinárodné forum o transporte CO2 cez potrubie
20.-21. júna 2012 Newcasctle Veľká Británia
K plnej integrácii od geovedy po rezervoárovú simuláciu
Výskumne zameraný spoločný workshop EAGE a SEG, ukladanie CO2 je jednou zo 4 hlavných tém. 1.-3. septembra, Trieste, Taliansko
2. Medzinárodná konferencia o spaľovaní v kyslíkovej atmosfére
12.-16. septembra 2011, Capricorn Resort, Yeppoon, Queensland, Austrália
CaReTECH 2011
Medzinárodná konferencia o technológiách redukcie uhlíka; 19.-22. septembra 2011, Orle Gniazdo, Krakowska-Częstochowska jurské vrchovina, Poľsko
Geológia uhoľných paniev
8. česko-poľská konferencia; medzi témami je aj ukladanie CO2 a CO2-ECBMR; 19.-21. októbra 2011, Ostrava
6. kongres Balkánskej geofyzikálnej spoločnosti
Geologické ukladanie CO2 bude patriť k hlavným témam konferencie. 3.-6. októbra 2011, Budapešť, Maďarsko
Modelovanie chemickej reaktivity pri geologickom ukladaní CO2
Týždenný tréningový kurz organizovaný BRGM a CO2GeoNet; 10.-14. októbra 2011, Orléans, Francúzsko
Energia a zmena klímy
4. medzinárodná vedecká konferencia, usporiadaná sietí PROMITHEAS; 13.-14. októbra 2011, Atény, Grécko
1st Sustainable Earth Sciences Conference & Exhibition
1. ročník konferencie na tému využitia zemskej kôry k trvalo udržateľnému rozvoju; organizuje EAGE; ukladanie CO2 patrí k hlavným témam. 8.-11. novembra 2011, Valencia, Španielsko
COAL-GEN Europe 2012
Predné celoeurópska konferencia a výstava venovaná uhoľnej energetike; CCS bude jednou z hlavných tém; 14.-16. februára 2012, Varšava, Poľsko
GHGT-11
11. ročník Medzinárodnej konferencie o technológiách skleníkových plynov. 18.-22. novembra 2012, Kyoto, Japonsko

 

Kontakt:

RNDr. Ľ. Kucharič, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Stránky sú umiestnené na serveri ŠGÚDŠ

www.geology.sk

Sponzori

StatoilHydro
Logo firmy Vattenfall
Logo firmy Alstom


© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – State Geological Institute of Dionyz Stur, 2007    Webmaster     Mapa