CO2NET-EAST

Na stiahnutie

Základné informačné materiály:
The Global Status of CCS: February 2014.

Prehľadná správa o súčasnom stave CCS vo svete. 
Správa EK o budúcnosti CCS v Európe
Správa EK do EU Parlamentu, Rade EU, Európskemu Ekonomickému a Sociálnemu Výboru a Výboru regiónov. (English, link to the EC website) 
EK Zelená správa “Rámec pre klimatické zmenu a energetickú politiku do roku 2030”
EK dokument 27. marec 2013 
COCATE
Projekt realizovaný v rámci 7.RP zameraný na podiel transportnej infraštruktúry, spájajúcej miesta vybraných úložísk s rôznymi priemyselnými zdrojmi CO2 emitorov strednej veľkosti 
Geologické riešenie zmeny klímy
Slovenská verzia informačného letáku, ktorý vznikol v rámci projektu EU C02NET2 (pdf, 312 kB) 
Smernica EU o geologickom ukladaní oxidu uhličitého
Smernica Evrópskeho parlamentu a Rady č. 2009/31/ES vydaná dňa 5.6.2009 (česky; link na stránky EK)
Nutnosť velkoplošného testovania technológie geologického ukladania oxidu uhličitého
Stanovisko nevládnej organizácie Bellona (česky, pdf, 3 strany)
Náklady a potenciál snižovania emisií skleníkových plynov v Českej republike
Štúdia konzultačnej spoločnosti McKinsey (česky, pdf, 83 strán)
Demonstračný program EÚ pre zachytávanie a ukladanie CO2
Dokument Evrópskej technologickej platformy pre bezemisné elektrárne na fosílne palivá /ETP ZEP/ (anglicky, link na stránky ETP ZEP)
Oznámenie Európskej komise "Podpora prvých demonstračných projektov udržateľnej výroby energie z fosilných palív"
Oznámenie EK Európskému parlamentu a Európskej rade z 23. 1. 2008 (anglicky; link na stránky EK)  
Oznámenie Európskej komise "Európský strategický plán pre energetické technológie"
Oznámenie EK Európskej rade, Európskému parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. 11. 2007 (anglicky; link na stránky EK)  
OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU – trvalo udržateľná výroba energie z fosílnych palív: s cieľom dosiahnuť po roku 2020 takmer nulové emisie z uhlia
Oznámenie EK Európskej rade a Európskemu parlamentu z 10. 1. 2007 (slovenská verzia; link na stránky EK) 
OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV – Obmedzenie globálnej klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia. Postup do roku 2020 a neskôr
Oznámenie EK Európskej rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. 1. 2007 (slovenská verzia; link na stránky EK) 
Vlajkový program EU pre CCS
Vlajkový program EU je kľúčovým dokumentom Európskej technologickej platformy pre bezemisné tepelné elektrárne; obsahuje stratégiu pre dosiahnutie komerčného nasadenia technológií CCS v roku 2020  
Zmena klimatu 2007: Fyzikálno vedecký základ
Príspevok pracovnej skupiny I ku 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panelu pre zmenu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC) 
Zmena klimatu 2007: Dôsledky, adaptácia a zranitelnosť
Druhá časť 4. hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC) 
Zmena klimatu 2007: Zmiernenie zmeny klimatu
Tretia časť 4. hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)  
Zmena klimatu 2007: Syntéza
Štvrtá, záverečná časť 4. hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC) 
Európske projekty CCS
Informačná brožúra Európskej komise s informáciami o výskumných projektoch s témamy zachytávania a ukladania CO2 spolufinancovaných EU. 
Záverečná správa projektu ACCSEPT
Správa zhrňuje základné výsledky a doporučenia projektov zameraných na identifikáciu hlavných prekážok pre uvedenie CCS do praxe. 
Multidisciplinárna analýza CCS
Správa projektu Accsept analyzuje technológie CCS z hľadiska právneho, regulačného, sociálneho, verejného vedomia, ekonomického atď. Analyzuje "biele miesta" a konflikty záujmov a navrhuje stratégiu, ako tieto "biele miesta" vyplniť. 
Analýza výsledkov verejnej internetovej konzultácie Európskej komise
Správa o výsledkoch internetovej dotazníkovej konzultácie o CCS organizovanej Európskou komisiou na jar 2007. 
International Journal of Greenhouse Gas Control
Prvé dve čísla nového vedeckého časopisu, zameraného na skleníkové plyny, sú v plnom znení k dispozícii na internete. 
Best practice manuál projektu CO2STORE
Manuál je založený na výsledkoch projektu CO2STORE (http://www.co2store.org) a prípadových štúdií ukladania CO2 v slaných kolektorech: Sleipner, Kalundborg, Mid-Norway, Schwarze Pumpe - Schweinrich a Valleys.  
Výsledky celoeurópskeho prieskumu názorov na CCS
Výsledky prieskumu názorov zainteresovaných strán na zachytávanie a ukladanie CO2, uskutočneného v rámci projektu ACCSEPT (anglicky; link na stránky ACCSEPT) 
Zvláštna správa IPCC o zachytávaní a ukladaní CO2
Publikácia Medzivládneho panelu pre zmenu klímy 
Európsky program pre zmenu klimatu - pracovná skupina pre CCS
Záverečná správa pracovnej skupiny 3: Zachytávanie a geologické ukladanie CO2 (anglicky; link na stránky EK) 
Prezentácia z workshopu CO2NET EAST v Zagrebe
Prezentácia z workshopu "Zachytávanie a ukladanie CO2 - odpoveď na hroziacu zmenu klímatu", konaného 27. - 28. februára 2007 v Zagrebe (Chorvátsko) 
Prezentácia projektu CO2NET EAST
(v angličtine, podľa osnovy EU, doc, 88 kB) 
CO2NET-EAST logo CO2NET-EAST logo
Súbor tif, RGB, 300 dpi, 42 kB  
CO2NET EAST logo vektor CO2NET EAST logo vektor
Súbor CorelDraw! (9.0), 25 kB, krivky 

 

Kontakt:

RNDr. Ľ. Kucharič, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Stránky sú umiestnené na serveri ŠGÚDŠ

www.geology.sk

Sponzori

StatoilHydro
Logo firmy Vattenfall
Logo firmy Alstom


© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – State Geological Institute of Dionyz Stur, 2007    Webmaster     Mapa