PF 2020

Na prahu našej osemdesiatky želajme si navzájom, aby nám rok 2020 priniesol naplnenie našich predsavzatí a tvorivých plánov, harmóniu do…

Čítať viac

Portál starých geologických máp

Z príležitosti Otvoreného kongresu Českej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti (Sepetná 19.09.-23.09.2023) sme oficiálne predstavili a verejnosti sprístupnili novú mapovú aplikáciu Staré…

Čítať viac