Nachádzate sa tu

Domov » Zoznam produktov

Zoznam produktov

Geologické monografie

Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrch. a podzem. vode Slovenska (Bodiš, 2010) 7,70 €
História geológie na Slovensku, zv. 2 (Grecula et al., 2006) 15,34 €
Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2014 (Baláž, Kúšik, 2014) 13,20 €
Spomienky na Zambiu (Slavkay M., 2013) 13,20 €
Metallogenese de Alpine (Ilavský, 1979) 2,05 €
Geológia Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny (Vass et al., 2007) 10,95 €
Geodynamic development of the Western Carpathian (Rakús et al., 1998) 5,84 €
Slovenské názvy minerálov (Ozdín – Uher, 2002) 4,02 €
Kameň a víno (Bezák – Suk et al., 1999) 2,92 €
CD Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2014 (Baláž, Kušík 2014) 7,20 €
CD Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2012 (Baláž, Kušík 2012) 12,00 €
Microbiostratigraphy and Foraminifera (Samuel – Salaj, 1968) 1,75 €
Geologická stavba Ipeľskej kotliny (Vass – Konečný – Šefara, 1979) 2,26 €
Guidebook to the Southem Slovakia Alkali Basalt Volcanic Field (Konečný et al., 2004) Vypredané
Ultramafic Rocks of the Western Carpathians / Czechoslovakia (Hovorka, 1985) 1,64 €
Krasovo-puklinové vody (Kullman, 1990) Vypredané
Environmentálne riziko z kontaminácie geolog. zložiek ŽP SR (Rapant et al., 2004) 4,38 €
Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2015 (Baláž, Kúšik, 2015) 13,20 €
Triassic Foraminifers of West Carpathians (Salaj - Borza - Samuel, 1983) 2,19 €
Miocene Microflora of Slovak Central Paratethys (Planderová, 1990) 2,74 €
Geológia z druhej strany (Hauft, 1990) 0,84 €
Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2012 (Baláž, Kušík 2012) 11,00 €
Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2013 (Baláž, Kúšik, 2013) 12,10 €
Litostratigrafia Západných Karpát, paleogén – podtatranská skupina Gross, 2008) 2,92 €
Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky (Rapant et al., 2010) 22,00 €
CD Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2015 (Baláž, Kušík 2015) 8,40 €
Geológia dukelskej jednotky (Koráb - Ďurkovič, 1978) Vypredané
Nerastné suroviny Slovenska (Zuberec et al., 2005) - Monografia 14,61 €
História geológie na Slovensku, zväzok 1 (Grecula et al., 2002) 12,78 €
Magnesite and talc in Slovakia / Magnezity a talk na Slovensku (M. Radvanec et al., 2010) 9,98 €
Spomienky na Mongolsko (Greguš, 2013) 8,80 €
Ložiská nerastných surovín Slov. rudohoria, zv. 2 (Slavkay et al., 2004) 10,59 €
Geológia južnej a východnej Oravy (Gross et al., 1993) 6,57 €
Geológia Rimavskej kotliny (Vass, Elečko et al., 1989) 1,83 €

Košík

Prázdny