Nachádzate sa tu

Domov » Zoznam produktov

Zoznam produktov

Regionálne geologické mapy 1 : 50 000 a vysvetlivky

Biele Karpaty (južná časť) a Myjavská pahorkatina (Potfaj et al., 2014) 9,60 €
Záhorská nížina - geologická mapa 1:50 000 II.vydanie ( Fordinál et al., 2012) 8,40 €
Podunajska nížina - Nitrianska pahorkatina (Pristaš et al., 2000) 5,98 €
Žiar - geologická mapa 1:50 000 ( Kováčik, M. et al., 2015) 10,80 €
Poľana (Dublan et al., 1997) 2,99 €
CD Vysvetlivky ku geol. mape Ipeľskej kotliny a juž. časti Krupinskej planiny (Vass et al., 1983) 1,80 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Malých Karpát(Polák et al., 2011) 12,10 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Bielych Karpát (južná časť) a Myjavskej pahorkatiny (F.Teťák, M.Potfaj, 2015) 11,00 €
Vysvetlivky ku geol. mape Poľany (Dublan et al., 1997) 2,01 €
Podunajska nížina - Trnavská pahorkatina (Maglay et al., 2006) 3,59 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Záhorskej nížiny( Fordinál et al., 2012) 9,90 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Žiaru ( M.Kováčik et al., 2015) 18,70 €
CD Vysvetlivky ku geol. mape Podunajskej nížiny - Nitrianskej pahorkatiny (Pristaš et al., 2000) 1,80 €
Považský Inovec a jv. časť Trenčianskej kotliny 1:50 000 (Ivanička et al., 2001)- II.vydanie 7,80 €
Vysvetlivky ku geol. mape Podunajskej nížiny - Trnavskej pahorkatiny (Maglay et al., 2011) 13,20 €
Branisko a Čierna hora (Polák et al., 1996) 2,39 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory (Polák et al., 1996) 1,64 €
Chvojnická pahorkatina a severná časť Borskej nížiny (Baňacký et al., 1996) 2,39 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Kysuckých vrchov a Krivánskej Malej Fatry (Haško - Polák, 1979) 1,80 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej nížiny (Baňacký et al., 1996) 1,64 €
Ipeľská kotlina a južná časť Krupinskej planiny (Konečný et al., 1978) 0,80 €
Monografia: Geologická stavba Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny (Vass et al., 1979) 2,26 €
Javorie (Konečný et al., 1998) 3,19 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Javoria (Konečný et al., 1998) 2,37 €
Monografia: Geológia južnej a východnej Oravy (Gross et al., 1994) 6,57 €
Kremnické vrchy (Lexa et al., 1998) 3,39 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Kremnických vrchov (Lexa et al., 1998) 2,56 €
Kysuce (Potfaj et al., 2002) 3,19 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Kysúc (Potfaj et al., 2004) 2,92 €
Lúčanská Malá Fatra (Rakús et al., 1993) 2,59 €
Lučenská kotlina a Cerová vrchovina (Vass et al., 1992) 3,98 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny (Vass et al., 1992) 1,64 €
Malé Karpaty (Polák et al., 2011) 6,30 €
Myjavská pahorkatina, Brezovské a Čachtické Karpaty (Began et al., 1984) 0,76 €
Nízke Beskydy – stred (Žec et al., 2006) 2,79 €
Vysvetlivky ku geol. mape Nízkych Beskýd – stred (Žec et al., 2011) 8,80 €
Nízke Beskydy – východná časť (Koráb, 1983) 0,60 €
Nízke Beskydy – západ 6,60 €
Nízke Tatry (Biely et al., 1992) 7,97 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Tatier (Biely et al., 1997) 2,19 €
Podunajská nížina – východná časť (Nagy et al., 1998) 3,39 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny, východná časť (Nagy et al., 1998) 2,56 €
Podunajská nížina – severovýchodná časť (Harčár – Priechodská, 1988) 0,80 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Poľany (Dublan et al., 1997) 2,01 €
Popradská kotlina, Hornádska kotlina, Levočské vrchy, Spišsko-šarišské medzihorie, Bachureň a Šarišská vrchovina (Gross et al., 1999) 3,19 €
Vysvetlivky ku geol. mape Považského Inovca a jv. časti Trenčianskej kot. (Ivanička et al. 2011) 11,55 €
Rimavská kotlina a priľahlá časť Slovenského rudohoria ( Elečko et al., 1985) 1,00 €
Slanské vrchy a Košická kotlina – južná časť (Kaličiak et al., 1996) 2,79 €
Slovenské rudohorie a Nízke Tatry (Klinec, 1976) 0,80 €
Slovenské rudohorie – východná časť (Bajaník et al., 1984) 1,20 €
Slovenské rudohorie – západná časť (Bezák et al., 1999) 4,38 €
Vysvetlivky ku geol. mape Slovenského rudohoria, západná časť (Bezák et al., 1999) 2,56 €
Slovenský kras (Mello et al., 1996) 2,59 €
Slovenský raj, Galmus a Hornádska kotlina (Mello et al., 2000) 4,78 €
Vysvetlivky ku geol. mape Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny (Mello et al., 2000) 2,56 €
Spišská Magura (Janočko et al., 2000) 2,79 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Spišskej Magury (Janočko et al., 2000) 2,56 €
Spišsko-gemerské Rudohorie (Grecula et al. 2009 ) 9,60 €
Vysvetlivky ku geol. mape Spišsko-gemerského rudohoria (Grecula et al., 2011) 15,40 €
Starohorské vrchy a Čierťaž (Polák et al., 2003) 3,59 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Starohorských vrchov a Čierťaže (Polák, 2003) 2,92 €
Stredné Považie (Mello et al., 2005) 3,98 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Stredného Považia (Mello et al., 2011) 14,30 €
Štiavnické vrchy a Pohronský Inovec (Konečný et al., 1998) 5,98 €
Tatry (Nemčok et al., 1994) 4,78 €
Tribeč (Ivanička et al., 1998) 3,59 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Tribeča (Ivanička et al., 1998) 2,19 €
Turčianska kotlina (Gašparík et al., 1993) 2,59 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Turčianskej kotliny (Gašparik et al., 1995) 1,64 €
Veľká Fatra (Polák et al., 1997) 3,19 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Veľkej Fatry (Polák et al., 1997) 1,65 €
Vihorlatské a Humenské vrchy (Žec et al., 1997) 2,99 €
Vysvetlivky ku geol. mape Vihorlatských a Humenských vrchov (Žec et al., 1997) 2,19 €
Vtáčnik a Hornonitrianska kotlina (Šimon et al., 1997) 2,79 €
Východoslovenská nížina – južná časť a Zemplínske vrchy (Baňacký et al., 1988) 0,88 €
Východoslovenská nížina – severná časť (Baňacký, 1988) 1,28 €
Záhorská nížina (Baňacký – Sabol, 1973) 0,80 €

Košík

Prázdny