Nachádzate sa tu

Domov » Zoznam produktov

Zoznam produktov

Prehľadné geologické mapy

Geologická mapa Slovenska 1 : 500 000 (Biely et al., 1996) 3,60 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Košice (Mello et al., 2008) 6,18 €
Geologické mapy Európy (1718 – 1918) so zameraním na územie Českej republiky a Slovenskej republiky (ČGS a ŠGÚDŠ, 2004) 39,44 €
Vysvetlivky k neotektonickej mape 1 : 500 000 (Maglay et al., 1999) 1,28 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Svidník (Potfaj et al., 2008) 6,18 €
Paleogeografická mapa neogénu 1 : 1 250 000 (Gašparik et al., 1979) 1,00 €
Vysvetlivky k prehľadnej geol. mape 1 : 200 000 (Bezák et al., 2009) 18,70 €
Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenska 1 : 500 000, angl. (Biely et al., 1996) 3,29 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Lučenec, Rimavská Seč (Elečko et al., 2008) 6,18 €
Geologická mapa Gemer – Bükk 1 : 100 000 (Less and Mello, 2005) 5,98 €
Regionálne geologické členenie ZK 1 : 500 000 (Vass et al., 1986) 0,36 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Trnava (Elečko et al., 2008) 6,18 €
Paleogeografická mapa Tetys 1 : 10 000 000 (Rakús et al., 1990) 1,20 €
Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky 1 : 200 000 (Maglay et al., 2011) 18,00 €
Geologická mapa kvartéru Slovenska 1 : 500 000 (Maglay et al., 2009) 8,04 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Michalovce (Kaličiak et al., 2008) 6,18 €
Geologická mapa Stredoslovenských neovulkanitov 1 : 100 000 (Konečný et al., 1992) 1,59 €
Tektonická mapa SR 1 : 500 000 (Bezák et al., 2004) s vysvetlivkami 7,57 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Žilina (Polák et al., 2008) 6,18 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Banská Bystrica (Bezák et al., 2008) 6,18 €
Geológia do vrecka (skladaná terénna pomôcka pre laickú verejnosť) 1,20 €
Vysvetlivky ku geologickej mape kvartéru 1 : 500 000 (Maglay et al., 2011) 8,80 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Nitra (Nagy et al., 2008) 6,18 €
Odkrytá geologická mapa Východoslovenskej nížiny 1 : 100 000 (Vass et al., 1991) 1,39 €
Geologická mapa Slovenska 1 : 1 000 000 (Vozár et al., 1998) 1,99 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapa Slovenska 1 : 200 000 (3 časti), (Bezák et al., 2009) 60,00 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Bytča, Malacky, Bratislava (Potfaj, Fordinál, Maglay et al., 2008) 6,18 €
Neotektonická mapa Slovenska 1 : 500 000 (Maglay et al., 1999) 3,98 €
Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 - Mapový list Poprad (Polák et al., 2008) 6,18 €
Geologická mapa Západných Karpát 1 : 500 000, skladaná (Lexa et al., 2000) 7,57 €
Paleogeografická mapa kvartéru 1 : 1 250 000 (Vaškovský et al., 1979) 0,80 €

Košík

Prázdny