Nachádzate sa tu

Domov

Geovedné periodikum

logo MS    
Etika
publikovania

V roku 2018 oslavuje časopis Mineralia Slovaca 50 rokov nepretržitého vychádzania

     Súčasnosť: V roku 2018 sa do rúk odbornej geovednej verejnosti dostáva jubilejný 50. ročník časopisu Mineralia Slovaca, ktorý tradične kladie dôraz na vedeckú hodnotu a inovatívnosť publikovaných geovedných článkov širokého tematického záberu a impaktu, ktoré sú všetky ako „open-source“ články celosvetovo dostupné na www.geology.sk/mineralia.

Prečo publikovať v časopise Mineralia Slovaca:

 • Počnúc rokom 2017 je časopis indexovaný, abstraktovaný a sprístupňovaný databázami SCOPUS a EBSCO, pričom prínosom pre odbornú verejnosť je aj licencovanie článkov v kategórii CC BY v Creative Commons Attribution. Autori článkov majú samozrejme možnosť požiadať o licencovanie ich diela aj v inej kategórii.
   
 • Časopis zachováva princíp „živej komunikácie“ vedeckého redaktora s autormi článkov vo všetkých štádiách redakčného spracovania. Autori teda nemusia čeliť úskaliam komunikácie s rôznymi anonymnými automatizovanými redakčnými systémmi.
   
 • Všetky články po vydaní časopisu sú okamžite full-textovo dostupné na webe a zaznamenané všetkými relevantnými vyhľadávačmi, napr. Google Scholar. Všetky doteraz vydané články sa nachádzajú a sú ľahko vyhľadateľné v internej databáze časopisu:

BIBLIOGRAFIA PÔVODNÝCH ČLÁNKOV          BIBLIOGRAFIA ABSTRAKTOV

Pohľad do histórie:
Päť desaťročí existencie časopisu možno charakterizovať v štyroch etapách:

 1. Založenie geologického časopisu Mineralia Slovaca v 60. rokoch minulého storočia bolo dôsledkom rozvoja geologických disciplín na Slovensku a množstva nových poznatkov získaných geologicko-prieskumnými organizáciami. Založenie časopisu Mineralia Slovaca v roku 1967 iniciovali J. Bartalský, P. Grecula a J. Slávik. Časopis bol spočiatku zastrešovaný n. p. Geologický prieskum. Neskôr sa stal informačným médiom organizácií a ústavov sústredených v Združení vydavateľov časopisu, ktorými boli Slovenský geologický úrad, Slovenská geologická spoločnosť a Geologický prieskum n. p., Inžiniersko-geologický a hydrogeologický podnik Žilina, Slovenské naftové závody Gbely, Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Geofond Bratislava a Geofyzika Brno. Prvým vedeckým redaktorom bol v intervale rokov 1968-2006 P. Grecula. Medzinárodné uznanie časopisu už od počiatočného obdobia je doložené aj jeho zasielaním do päťdesiatich dvoch krajín sveta v rámci medziknižničnej výmeny.
   
 2. V rokoch 1992 – 2002 vďaka úsiliu generálneho riaditeľa A. Panáčka pokračovala vo vydávaní časopisu a. s. Geocomplex Bratislava. Členmi Združenia Mineralia Slovaca v tom období boli desať popredných slovenských spolufinancujúcich organizácií.
   
 3. V roku 2002 ako dôsledok legislatívnych úprav geologické organizácie prestali časopis spolufinancovať. Pre trvalý záujem odbornej geologickej verejnosti, profesijných organizácií a Slovenskej geologickej spoločnosti Slovenská geologická rada rozhodla časopis od 1. januára 2003 začleniť do Vydavateľstva Dionýza Štúra. V roku 2006 sa po P. Greculovi stal vedúcim redaktorom Z. Németh. Podrobnejšie informácie o významných míľnikoch časopisu sú v hodnotiacich príspevkoch P. Greculu (Mineralia Slovaca, 11 (1979), 5, 385–387; 21 (1989), 1, 1–2 a 34 (2002), 5–6, Geovestník, s. 1).
   
 4. Súčasné obdobie časopisu je charakterizované vyspelými informačnými technológiami distribúcie článkov a informácií z nich. Prítomnosť a životaschopnosť časopisu do ďalších rokov charakterizujú úvodné kapitoly tohto textu.
   

Archív starších čísiel:


MS 2016 / 1

 

MS 2016 / 2

 
     

MS 2015 / 1

 

MS 2015 / 2

 
     

MS 2014 / 1 - 2

 
 
MS 2014 / 3 - 4

 
   

MS 2013 / 1-2

 
 
MS 2013 / 3

 

MS 2013 / 4

 
 

MS 2012 / 1

 

MS 2012 / 2

 

MS 2012 / 3

 

MS 2012 / 4

 
 

MS 2011 / 1

 

MS 2011 / 2

 

MS 2011 / 3

 

MS 2011 / 4

 
 

MS 2010 / 1

 

MS 2010 / 2

 

MS 2010 / 3

 

MS 2010 / 4

 
 

MS 2009 / 1

 

MS 2009 / 2

 

MS 2009 / 3

 

MS 2009 / 4

 
 

MS 2008 / 1 – 2

 

MS 2008 / 3 – 4

 
 

MS 2007 / 1

 

MS 2007 / 2

 

MS 2007 / 3

 

MS 2007 / 4

 
 

MS 2006 / 1

 

MS 2006 / 2

 

MS 2006 / 3

 

MS 2006 / 4

 
 

MS 2005 / 1

 

MS 2005 / 2

 

MS 2005 / 3

 

MS 2005 / 4

 
 

MS 2004 / 1

 

MS 2004 / 2

 

MS 2004 / 3 – 4

 
 

MS 2003 / 1

 

MS 2003 / 2

 

MS 2003 / 3 – 4

 
 
 

 


MS 2002 / 1

 

MS 2002 / 2

 

MS 2002 / 3 – 4

 

MS 2002 / 5 – 6

 

MS 2001 / 1

 

MS 2001 / 2

 

MS 2001 / 3

 

MS 2001 / 4

 

MS 2001 / 5

 

MS 2001 / 6

 

MS 2000 / 1

 

MS 2000 / 2

 

MS 2000 / 3

 

MS 2000 / 4

 

MS 2000 / 5

 

MS 2000 / 6

 

MS 1999 / 1

 

MS 1999 / 2

 

MS 1999 / 3 – 4

 

MS 1999 / 5 – 6

 

MS 1998 / 1

 

MS 1998 / 2

 

MS 1998 / 3

 

MS 1998 / 4

 

MS 1998 / 5

 

MS 1998 / 6

 

MS 1997 / 1

 

MS 1997 / 2

 

MS 1997 / 3

 

MS 1997 / 4 – 5

 

MS 1997 / 6

 

MS 1996 / 1

 

MS 1996 / 2

 

MS 1996 / 3

 

MS 1996 / 4

 

MS 1996 / 5

 

MS 1996 / 6

 

MS 1995 / 1

 

MS 1995 / 2

 

MS 1995 / 3

 

MS 1995 / 4

 

MS 1995 / 5

 

MS 1995 / 6

 

MS 1994 / 1

 

MS 1994 / 2

 

MS 1994 / 3

 

MS 1994 / 4

 

MS 1994 / 5

 

MS 1994 / 6

 

MS 1993 / 1

 

MS 1993 / 2

 

MS 1993 / 3

 

MS 1993 / 4

 

MS 1993 / 5

 

MS 1993 / 6

 

MS 1992 / 1 - 2

 

MS 1992 / 3 – 4

 

MS 1992 / 5 – 6

 

MS 1991 / 1

 

MS 1991 / 2

 

MS 1991 / 3

 

MS 1991 / 4

 

MS 1991 / 5 - 6

 
 

MS 1990 / 1

 

MS 1990 / 2

 

MS 1990 / 3

 

MS 1990 / 4

 

MS 1990 / 5

 

MS 1990 / 6

 

MS 1989 / 1

 

MS 1989 / 2

 

MS 1989 / 3

 

MS 1989 / 4

 

MS 1989 / 5

 

MS 1989 / 6

 

MS 1988 / 1

 

MS 1988 / 2

 

MS 1988 / 3

 

MS 1988 / 4

 

MS 1988 / 5

 

MS 1988 / 6

 

MS 1987 / 1

 

MS 1987 / 2

 

MS 1987 / 3

 

MS 1987 / 4

 
   

MS 1986 / 1

 

MS 1986 / 2

 

MS 1986 / 3

 

MS 1986 / 4

 

MS 1986 / 5

 

MS 1986 / 6

 

MS 1985 / 1

 

MS 1985 / 2

 

MS 1985 / 3

 

MS 1985 / 4

 

MS 1985 / 5

 

MS 1985 / 6

 

MS 1984 / 1

 

MS 1984 / 2

 

MS 1984 / 3

 

MS 1984 / 4

 

MS 1984 / 5

 

MS 1984 / 6

 

MS 1983 / 1

 

MS 1983 / 2

 

MS 1983 / 3

 

MS 1983 / 4

 

MS 1983 / 5

 

MS 1983 / 6

 

MS 1982 / 1

 

MS 1982 / 2

 

MS 1982 / 3

 

MS 1982 / 4

 

MS 1982 / 5

 

MS 1982 / 6

 

MS 1981 / 1

 

MS 1981 / 2

 

MS 1981 / 3

 

MS 1981 / 4

 

MS 1981 / 5

 

MS 1981 / 6

 

MS 1980 / 1

 

MS 1980 / 2

 

MS 1980 / 3

 

MS 1980 / 4

 

MS 1980 / 5

 

MS 1980 / 6

 

MS 1979 / 1

 

MS 1979 / 2

 

MS 1979 / 3

 

MS 1979 / 4

 

MS 1979 / 5

 

MS 1979 / 6

 

MS 1978 / 1

 

MS 1978/ 2

 

MS 1978 / 3

 

MS 1978 / 4

 

MS 1978 / 5

 

MS 1978 / 6

 

MS 1977 / 1

 

MS 1977/ 2

 

MS 1977 / 3

 

MS 1977 / 4

 

MS 1977 / 5

 

MS 1977 / 6

 

MS 1976 / 1

 

MS 1976/ 2

 

MS 1976 / 3

 

MS 1976 / 4

 

MS 1976 / 5

 

MS 1976 / 6

 

MS 1975 / 1 - 2

 

MS 1975 / 3

 

MS 1975 / 4

 

MS 1974 / 1

 

MS 1974/ 2

 

MS 1974 / 3

 

MS 1974 / 4

 

MS 1974 / 5-6

 
 

MS 1973 / 1

 

MS 1973/ 2

 

MS 1973 / 3

 

MS 1973 / 4

 
 
 
 

MS 1972 / 14

 

MS 1972/ 15

 

MS 1972 / 16

 
   
 
 

MS 1971 / 9

 

MS 1971/ 10

 

MS 1971 / 11

 

MS 1971 / 12-13

 
 
 
 

MS 1970 / 5

 

MS 1970/ 6

 

MS 1970 / 7

 

MS 1970 / 8

 
 
 
 

MS 1969 / 1

 

MS 1969 / 2

 

MS 1969 / 3-4

 
   
 
 

[ spät | hore]