Nachádzate sa tu

Domov

Slávnostné udeľovanie ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ za vedeckú činnosť

Na základe návrhu vedeckej rady Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra generálny riaditeľ Ing. Branislav Žec, CSc. udelil 24. novembra 2016:

Cenu Dionýza Štúra za rok 2016 v kategórii osobnosť

▪ RNDr. Pavlovi Greculovi, DrSc.,

Cenu Dionýza Štúra za rok 2016 v kategórii kolektív

získal Slovenský hydrometeorologický ústav, cenu prevzal generálny riaditeľ organizácie RNDr. Martin Benko, PhD.

Zlatú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra odovzdla vedúca služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky JUDr. Ľubomíra Kubišová spolu s generálnym riaditeľom ŠGÚDŠ Ing. Branislavom Žecom, CSc.

Generálny riaditeľ Ing. Branislav Žec, CSc. udelil zlatú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie:

▪ RNDr. Laurencovi Snopkovi, CSc.,
▪ prof. RNDr. Petrovi Reichwalderovi, DrSc.
▪ prof. RNDr. Anne Vozárovej, DrSc.
▪ Ing. Ľubomírovi Tučekovi

Striebornú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra odovzdával generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Ing. Branislav Žec, CSc.. spolu s riaditeľkou pre geológiu RNDr. Alenou Klukanovou, CSc.

Generálny riaditeľ Ing. Branislav Žec, CSc. udelil striebornú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie:

▪ RNDr. Michalovi Elečkovi, CSc.
▪ RNDr. Pavlovi Grossovi, CSc.
▪ prof. RNDr. Dušanovi Plašienkovi, DrSc.
▪ RNDr. Augustínovi Gluchovi
▪ Ing. Ľubomírovi Petrovi, CSc.

Bronzovú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra odovzdával generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Ing. Branislav Žec, CSc.. spolu s riaditeľkou pre geológiu RNDr. Alenou Klukanovou, CSc.

Generálny riaditeľ Ing. Branislav Žec, CSc. udelil bronzovú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za významný prínos vo vedeckom poznaní geologickej stavby Západných Karpát:

▪ RNDr. Jánovi Pristašovi, CSc.
▪ Doc. RNDr. Jozefovi Hókovi, PhD.
▪ RNDr. Milanovi Gargulákovi, CSc.
▪ RNDr. Stanislavovi Bučekovi, CSc.

Slávnostný ceremoniál sprevádzalo Kvarteto Trnavského komorného orchestra.

Fotogaléria z akcie