Nachádzate sa tu

Domov

Katastrofálne hlinito-kamenité prúdy vo Vrátnej

Vážená verejnosť,

V dňoch 28. 7. až 30. 7. 2014 pracovníci ŠGÚDŠ vykonali orientačný inžinierskogeologický prieskum v oblasti katastrofálnych hlinito-kamenitých prúdov vo Vrátnej. Hlinito-kamenité prúdy - mury - vo Vrátnej, spolu so sprievodnými zosuvmi, vznikli v pondelok 21. 7. 2014 medzi 15:00 a 18:00 h v dôsledku zrážkových anomálií (podľa SHMÚ na stanici Vrátna dosiahol zrážkový úhrn 67 mm za tri hodiny). Súčasne vznikla v oblasti povodňová situácia a v obci Terchová bola dňa 23. 7. 2014 o 15:30 h vyhlásená Mimoriadna situácia. Vybrané fotografie so stručným opisom prezentujeme v tejto fotogalérii. Informatívnu správu o výsledkoch prieskumu nájdete tu.

Tlačová konferencia k téme:

Dňa 1.8. 2014 o 11,00 sa uskutočnila vo veľkej sále Dionýza Štúra v ŠGÚDŠ tlačová konferencia na tému: Katastrofálny zosuv (hlinito – kamenitý prúd - mura) vo Vrátnej. Konferencie sa zúčastnili všetky celoštátne televízne stanice, ktoré hneď v teň deň odvysielali zostrihy z podujatia vo svojich spravodajských reláciách. Taktiež všetky denníky priniesli už pred termínom konania konferencie predbežné informácie, poskytnuté ŠGÚDŠ.
Tlačovú konferenciu moderoval hovorca ústavu Ľ.Kucharič.
Ku predmetnej téme podal oficiálnu informáciu P.Liščák, zodp. riešiteľ úlohy.
V diskusii, ktorá sa niesla v znamení tejto udalosti ako aj ku všeobecnej problematike zosuvov na Slovensku a úlohám ŠGÚDŠ pri ich predchádzaní, monitorovaní a sanáciám sa vyjadrovali: riaditeľ ústavu B. Žec, námestníčka A. Klukanová a P.Liščák.

Fotografie z tlačovej konferencie nájdete tu.