Nachádzate sa tu

Domov

Hydrogeologické mapy

Prvý súbor základných hydrogeologických máp v mierke 1 : 200 000 bol spracovaný v rokoch 1971 – 1978 v rukopisnej forme, tieto mapy však boli vydané tlačou až v období rokov 1983 až 1991. Ich zostavovanie predstavovalo prvý komplexný program zostavovania hydrogeologických máp s jednotnou metodikou (IAH/UNESCO), ktorý v tejto mierke ucelene pokrýva územie Slovenska a dodnes je najpodrobnejším komplexným zobrazením hydrogeologických pomerov nášho územia viac...

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 04/2008, posledná aktualizácia dát prebehla 04/2010.
Odborný garant: RNDr. Peter Malík, CSc.;
t.č.: 02/593 75 416; e-mail:peter.malik[at]geology.sk