Nachádzate sa tu

Domov

Pedogeochemické mapy (A - horizont)

Cieľom zostavenia pedogeochemických máp bolo na základe výsledkov environmentálno-geochemického mapovania pôd Slovenska zobraziť a prezentovať distribúciu stopových prvkov (As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V a Zn) a variabilitu pôdnych vlastností (pH/H2O, obsah humusu, obsah karbonátov, zrnitosť pôd) v povrchových – humusových horizontoch pôd v rámci celého Slovenska.

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 09/2012.
Odborný garant: RNDr. Peter Šefčík, PhD.;
t.č.: 02/593 75 322; e-mail: peter.sefcik[at]geology.sk

Pozrite si: PEDOGEOCHEMICKÉ MAPY – Vysvetlivky (Šefčík, P. 2012: Pedogeochemické mapy – Vysvetlivky, ŠGÚDŠ Bratislava)