Nachádzate sa tu

Domov

Prehľadné geologické mapy

V aplikácii sú v samostatných vrstvách dostupné tieto mapové diela: Štruktúrna schéma Západných Karpát a priľahlých území, J. Lexa a kol., 2000, M 1:2 000 000; Geologická mapa Slovenskej republiky, J. Vozár, Š. Káčer a kol., 1998, M 1:1 000 000; Geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území, J. Lexa a kol., 2000, M 1:500 000 a Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky, V. Bezák – hlavný redaktor, 2008, M 1:200 000. Zobrazenie jednotlivých máp je nastavené úmerne s mierkou zostavenia. Rozsah dostupných informácií zodpovedá jednotlivým legendám tlačových verzií uvedených máp.

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 04/2008, posledná aktualizácia dát prebehla 04/2010.
Odborný garant: RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.; 
t.č.: 02/593 75 163; e-mail: lubomir.hrasko[at]geology.sk

Pozrite si stručný prehľad geologickej stavby Slovenska