Nachádzate sa tu

Domov

Geologické členenie Európy

Geologické členenie Európy, J. Lexa, 2002, M 1 : 20 000 000, Atlas krajiny Slovenskej republiky

Štruktúrna schéma Európy vyjadruje postavenie Slovenska (Karpát a panónskeho bazénu) v kontexte geologickej stavby celého kontinentu. Kombinuje základné tektonické prvky s niektorými prvkami geologickej stavby (rozčlenením sedimentárnej pokrývky platforiem podľa veku). Slovensko sa nachádza v severnej vetve pásma alpíd s orogénnym vývojom v období druhohôr a treťohôr. Toto pásmo sa vyvíjalo na troskách kaledónskeho, resp. variského orogénneho pásma v južnej časti európskeho kontinentu. Časti týchto starších orogénov sú včlenené do alpínskeho pásma a tvoria súčasť jeho geologickej stavby.

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 04/2008.