Nachádzate sa tu

Domov » Organizačná štruktúra » Odbor informatiky » Geofond

ÚSTREDNÁ GEOLOGICKÁ KNIŽNICA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     Ústredná geologická knižnica je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín.

Činnosť:

 • je koordinačným, metodickým a poradenským pracoviskom pre knižnice regionálnych centier ŠGÚDŠ
 • zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty
 • poskytuje komplexné knižnično – informačné služby
 • vydáva Geologickú bibliografiu SR
 • utvára a sprístupňuje databázu v oblasti svojej špecializácie GLIB
 • sprístupňuje zahraničné databázy GEOREF, GEOBASE, EMBASE

     Počas takmer šesťdesiatštyriročnej existencie knižnica vo svojom fonde zaznamenala veľa hodnotných publikácií ,máp, dokumentov a v súčasnosti patrí na Slovensku ku knižniciam s najväčšími zbierkami dokumentov z oblasti geológie a geovedných disciplín. Množstvo materiálov nadobudla kúpou a darom, ale väčšinu získala vzájomnou výmenou so zahraničnými inštitúciami.

  Knižničný fond obsahuje:
 • monografie, zborníky z konferencií, zviazané ročníky periodík (asi 70 000 zväzkov)
 • periodiká - (550 titulov periodík a viac ako 43 000 jednotlivých nezviazaných čísel)
 • mapy, atlasy, vysvetlivky, separáty,
 • databázy na CD ROM (GEOREF, GEOBASE, EMBASE)

      Zoznam periodík vo fonde knižnice je tu

Databáza GLIB
Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky:

http://geodata.gssr.sk/webisnt/glib.htm

Knižničný a výpožičný poriadok
Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky:

Knižničný a výpožičný poriadok
Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky
(pdf 176 kB)

Otváracie hodiny študovne knižnice:

Pon. - Pia.: 8:00 do 12:00

Kontakt:

Mgr. Katarína Koblišková
Vedúca Ústrednej geologickej knižnice

Služby:

Mgr. Katarína Koblišková - tel. 02/59 375 435 - analytické spracovanie periodík;
                                               katarina.kobliskova@geology.sk
Oľga Pohůnková              - tel. 02/59 375 151 - výpožičná služba, spracovanie periodík;
                                               olga.pohunkova@geology.sk
Lenka Gerbocová             - tel. 02/59 375 435 - katalogizácia

Cenník služieb poskytovaných v odbore Geofondu (pdf 197kB)

[ spät | hore]