Nachádzate sa tu

Domov

Objednávky RC Košice 2012

OBJEDNÁVKY RC Košice
Číslo
Dátum
Dodávateľ
Predmet obstarávania
Cena v €
Náhľad
340/1/2012
16.1.2012
Contineo s.r.o, Košice
oprava PC
290,00 €
340/2/2012
18.1.2012
Axon Pro s.r.o., Košice
PC+ monitor
959,88 €
340/3/2012
13.2.2012
Autoškola Darivčák, Košice
školenie vodičov služ.mot.voz.
10,00 EUR/1osoba
340/4/2012
13.2.2012
FaxCopy s.s. Košice
papier do plotra
47,00 €
340/5/2012
13.2.2012
Ergoton, Košice
toner do tlačiarne - repas
210,00 €
340/6/2012
27.2.2012
Michal Hudák, Košice
výmena ističa
200,00 €
340/7/2012
29.2.2012
Solus s.r.o., Košice
papier do plotra
21,00 €
340/8/2012
6.3.2012
Špeciálne knihárske výrobky
zviazanie Atlasu (4 ks)
340,00 €
341/1/2012
13.2.2012
Práčovňa Flóra, Košice
čistenie pracovných odevov
celoročná
341/2/2012
7.3.2012
Ing. J. Pribula
oxid uhličitý tech.
 
340/10/2012
22.3.2012
Ergoton, Košice
nákup 2 ks tonera
103,68 €
340/11/2012
5.4.2012
Ergoton, Košice
toner do farebnej tlačiarne
106,00 €
340/12/2012
5.4.2012
Lavacom, Košice
reklamné predmety CETeG
1 026,00 €
340/13/2012
5.4.2012
DaM Refresch, Košice
potravinové balíčky CETeG
239,25 €
340/14/2012
5.4.2012
Midibus, Michalovce
preprava minibusom GETeG
0,67EUR/1km
340/15/2012
10.4.2012
Proment Trans, Košice
preprava autobusom GETeG
1 290,00 €
340/16/2012
10.4.2012
Tokajská spoločnosť, Viničky
staravivacie služby GETeG
20 EUR/večera
340/17/2012
10.4.2012
Voj. zotavoňa a hotel Zemplínská šírava
ubytovacie a stravovacie služby GETeG
cenová ponuka
340/18/2012
17.4.2012
Deratex-Eko, Košice deratizácia a dezinsekcia RC Košice
175,00 €
obke_2012_0019
341/3/2012
29.5.2012 Hodax Slovakia, prevádzka Košice nákup pracovných odevov a obuvi
165,80 €
obke_2012_0020
340/19/2012
29.5.2012 Sportcom, Košice nákup pracovnej obuvi
339,82 €
obke_2012_0021
340/20/2012
29.5.2012 Wintex, Prevádzka Košice nákup pracovných odevov
63,41 €
obke_2012_0022
340/21/2012
29.5.2012 Rovder s.r.o. Košice nákup kancelárskych, čistiacich a hygienyckých potrieb
930,84 €
obke_2012_0023
340/22/2012
30.5.2012 Axon Pro, Košice oprava monitora a scenera
128,40 €
obke_2012_0024
340/23/2012
30.5.2012 FaxCopy, prevádzka Košice oprava plotra
86,00 €
obke_2012_0025
341/4/2012
27.6.2012 EriV, s.r.o., Prešov oprava prívodného potrubia do kompresora
210,00 €
obke_2012_0026
341/5/2012
24.7.2012 Ergoton, Košice oprava kopírovacie stroja
50 €
obke_2012_0027
340/24/2012
4.9.2012 TES-DalyER, Košice oprava osky miešadla na reaktore
150,00 €
obke_2012_0028
340/25/2012
21.9.2012 ViVa s.r.o. Košice výmena batére do UPS
190,00 €
obke_2012_0029
341/6/2012
25.9.2012 Ing. Ján Pribula, Košice oxid uhličitý technický
 
obke_2012_0030
340/26/2012
4.10.2012 Ergoton, Košice nákup tonerov
568,68 €
obke_2012_0031
340/27/2012
4.10.2012 BP Servis Sk, Košice pravidelná ročná kontrola hasiacich prístrojov
253,20 €
obke_2012_0032
340/28/2012
4.10.2012 Deratx-Eko, Košice deratizácia RC Košice
49,00 €
obke_2012_0033
340/29/2012
4.10.2012 Gas-Me-Ra, Košice pravidelná ročná dohliadacia skúška v kotolni
105,00 €
obke_2012_0034
340/30/2012 12.10.2012 Montry servis, Košice Oprava mot. vozidla 210,00 € obke_2012_0035

[ spät | hore]