You are here

Home

Zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Funkcia
Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Riaditeľstvo
Generálny riaditeľ
Meno Telefón E-mail Funkcia
Žec Branislav, Ing., CSc. 02/59375451 branislav.zec[a]geology.sk Generálny riaditeľ
Riaditeľ pre geológiu
Meno Telefón E-mail Funkcia
Klukanová Alena, RNDr., CSc. 02/59375246 alena.klukanova[a]geology.sk Riaditeľ pre geológiu
Riaditeľstvo
Meno Telefón E-mail Funkcia
Zámečníková Monika 02/59375147 monika.zamecnikova[a]geology.sk vedúca sekretariátu riaditeľa
Kecskesová Milena 02/59375113 milena.kecskesova[a]geology.sk referent BOZP, PO, krízového riadenia
Bachratý Juraj 02/59375168 juraj.bachraty[a]geology.sk kuriér, vodič
Sandtnerová Alexandra, Mgr. 02/59375122 Alexandra.Sandtnerova[a]geology.sk personalista
Kovácsová Helena, Mgr. 02/59375179 helena.kovacsova[a]geology.sk
Šteffeková Lucia, Mgr. 02/59375122 lucia.steffekova[a]geology.sk
Oddelenie zahraničných vzťahov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Gačková Henrieta, RNDr. 02/59375211 henrieta.gackova[a]geology.sk
Wunder Dušan, RNDr., CSc. 02/59375317 dusan.wunder[a]geology.sk
Oddelenie vydavateľstva a propagácie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Martinský Ladislav, RNDr. 02/59375233, 231 ladislav.martinsky[a]geology.sk vedúci oddelenia
Hrtusová Janka, Ing. 02/59375164 janka.hrtusova[a]geology.sk
Remžíková Zuzana 02/59375114 zuzana.remzikova[a]geology.sk
Šebesta Ľubomír, Mgr. 02/59375458 lubomir.sebesta[a]geology.sk
Szatlmayer Rudolf, Mgr. 02/59375458 rudolf.szatlmayer[a]geology.sk
Žideková Slávka 02/59375136 slavka.zidekova[a]geology.sk
Oddelenie verejného obstarávania
Meno Telefón E-mail Funkcia
Gandžalová Jančeková Marta, Ing. 02/59375445 marta.gandzalova-jancekova[a]geology.sk vedúca oddelenia
Horváthová Renáta, Mgr. 02/59375319 renata.horvathova[a]geology.sk
Novák Peter, Ing. 02/59375319 peter.novak[a]geologz.sk
Odbor geológie
Odbor geológie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Černák Radovan, RNDr., PhD. 02/59375423 radovan.cernak[a]geology.sk vedúci odboru
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Hraško Ľubomír, RNDr., PhD. 02/59375163 lubomir.hrasko[a]geology.sk vedúci oddelenia
Boorová Daniela, RNDr., CSc. 02/59375442 daniela.boorova[a]geology.sk
Buček Stanislav, RNDr., CSc. 02/59375214 stanislav.bucek[a]geology.sk
Demko Rastislav, RNDr., PhD. 02/59375335 rastislav.demko[a]geology.sk
Huszárová Margita 02/59375273 margita.huszarova[a]geology.sk
Kováčik Martin, RNDr., CSc, 02/59375444 mato.kovacik[a]geology.sk
Kronome Balázs, Mgr., PhD. 02/59375115 balazs.kronome[a]geology.sk
Laurinc Dušan, Mgr., PhD. 02/59375221 dusan.laurinc[a]geology.sk
Ledvenyiová Lucia, Mgr., PhD. 02/59375128 lucia.ledvenyiova[a]geology.sk
Pelech Ondrej, Mgr., PhD. 02/59375257 ondrej.pelech[a]geology.sk
Pešková Ivana, Mgr., PhD. 02/59375351 ivana.peskova[a]geology.sk
Sentpetery Michal, Mgr., PhD. 02/59375221 michal.sentpetery[a]geology.sk
Teťák František, Mgr., PhD. frantisek.tetak[a]geology.sk
Oddelenie geológie mladších útvarov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Maglay Juraj, RNDr., PhD. 02/59375447 juraj.maglay[a]geology.sk vedúci oddelenia
Dvořák Ján 02/59375477 jan.dvorak[a]geology.sk
Fordinál Klement, RNDr., PhD. 02/59375448 klement.fordinal[a]geology.sk
Fritzman Roman 02/59375256 roman.fritzman[a]geology.sk
Gregorová Katarína, Mgr. 02/59375358 katarina.gregorova[a]geology.sk
Nagy Alexander, RNDr., CSc. 02/59375165 alexander.nagy[a]geology.sk
Šefčík Peter, RNDr., PhD. 02/59375225 peter.sefcik[a]geology.sk
Šimon Ladislav, RNDr., PhD. 02/59375378 ladislav.simon[a]geology.sk
Vlačiky Martin, Mgr., PhD. 02/59375476 martin.vlaciky[a]geology.sk
Zlinská Adriena RNDr., PhD. 02/59375237 adriena.zlinska[a]geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón E-mail Funkcia
Kúšik Dušan Mgr., PhD. 02/59375323 dusan.kusik[a]geology.sk vedúci oddelenia
Šoltés Stanislav Mgr., PhD. 02/59375310 stanislav.soltes[a]geology.sk
Zeman Igor, RNDr. 02/59375478 igor.zeman[a]geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón E-mail Funkcia
Zlocha Marian, RNDr., CSc. 02/59375421 marian.zlocha[a]geology.sk vedúci oddelenia
Fričovská Jana, Ing. 02/59375128 jana.fricovska[a]geology.sk
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Meno Telefón E-mail Funkcia
Konečný Patrik, RNDr., PhD. 02/59375382 patrik.konecny[a]geology.sk vedúci oddelenia
Bilohuščin Ján, RNDr., PhD. 02/59375376, 215 jan.bilohuscin[a]geology.sk
Čech Peter, Mgr. 02/59375230 peter.cech[a]geology.sk
Holický Ivan, RNDr 02/59375382 ivan.holicky[a]geology.sk
Kollárová Viera, Mgr., PhD. 02/59375384 viera.kollarova[a]geology.sk
Kováčiková Monika, RNDr. 02/59375384 monika.kovacikova[a]geology.sk
Krížiková Ľubica, Mgr. 02/59375253 lubica.krizikova[a]geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Malík Peter, RNDr., CSc. 02/59375416 peter.malik[a]geology.sk vedúci oddelenia
Bahnová Natália, Mgr. 02/59375249 natalia.bahnova[a]geology.sk
Benková Katarína RNDr. 02/59375121 katarina.benkova[a]geology.sk
Bottlik František, Mgr. 02/59375239 frantisek.bottlik[a]geology.sk
Fričovský Branislav, Ing., M.S., PhD. 02/59375271 branislav.fricovsky[a]geology.sk
Gregor Miloš, Mgr., PhD. 02/59375271 milos.gregor[a]geology.sk
Marcin Daniel, Mgr., PhD. 02/59375121 daniel.marcin[a]geology.sk
Michalko Juraj, RNDr., CSc. 02/59375129 juraj.michalko[a]geology.sk
Pažická Alexandra, Mgr. 02/59375249 alexandra.pazicka[a]geology.sk
Švasta Jaromír, Mgr., PhD. 02/59375326 jaromir.svasta[a]geology.sk
Tóthová Katarína 02/59375446 katarina.tothova[a]geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Liščák Pavel, RNDr., CSc. 02/59375160 pavel.liscak[a]geology.sk vedúci oddelenia
Dananaj Ivan, Mgr., PhD. 02/59375412, 236 ivan.dananaj[a]geology.sk
Iglárová Ľubica, RNDr. 02/59375466 lubica.iglarova[a]geology.sk
Magalová Dana 02/59375227 dana.magalova[a]geology.sk
Ondrášiková Barbora, Mgr 02/59375464 barbora.ondrasikova[a]geology.sk
Ondrejka Peter, Mgr., PhD. 02/59375464 peter.ondrejka[a]geology.sk
Pauditš Peter, RNDr., PhD. 02/59375143 peter.paudits[a]geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón E-mail Funkcia
Slaninka Igor, RNDr., PhD. 02/59375184 igor.slaninka[a]geology.sk vedúci oddelenia
Zvarová Iveta, Mgr. MD
Bodiš Dušan, RNDr., CSc. 02/59375342 dusan.bodis[a]geology.sk
Cvečková Veronika, Mgr., PhD. 02/59375171 veronika.cveckova[a]geology.sk
Jankulár Michal, Mgr., PhD. 02/59375245 michal.jankular[a]geology.sk
Kordík Jozef, RNDr., PhD. 02/59375234 jozef.kordik[a]geology.sk
Rapant Stanislav, doc. RNDr., DrSc. 02/59375213 stanislav.rapant[a]geology.sk
Stríček Igor, Mgr., PhD. 02/59375245 igor.stricek[a]geology.sk
Odbor informatiky
Odbor informatiky
Meno Telefón E-mail Funkcia
Káčer Štefan, RNDr. 02/59375155 stefan.kacer[a]geology.sk vedúci odboru
Oddelenie geofondu
Meno Telefón E-mail Funkcia
Mižák Jozef, Ing. 02/59375325 jozef.mizak[a]geology.sk vedúci oddelenia
Bruteničová Gabriela 02/59375361 gabriela.brutenicova[a]geology.sk
Drábová Alžbeta 02/59375316 alzbeta.drabova[a]geology.sk
Dublan Štefan 02/59375365
Fričová Iveta 02/59375369 iveta.fricova[a]geology.sk
Horák Peter, Mgr. 02/59375318 peter.horak[a]geology.sk
Kočišová Alica, Ing. 02/59375363 alica.kocisova[a]geology.sk
Kohútová Klára, RNDr. 02/59375312 klara.kohutova[a]geology.sk
Kozmérová Andrea 02/59375320 andrea.kozmerova[a]geology.sk
Kunská Radoslava, Mgr. 02/59375359 radoslava.kunska[a]geology.sk
Nedorolíková Jaroslava 02/59375366 jarka.nedorolikova[a]geology.sk
Okoličányiová Michaela 02/59375369 michaela.okolicanyi[a]geology.sk
Pazderová Darina 02/59375356 darina.pazderova[a]geology.sk
Plesníková Katarína, PhDr. 02/59375328 katarina.plesnikova[a]geology.sk
Rác Eduard 02/59375368 eduard.rac[a]geology.sk
Rajtíková Lýdia 02/59375367 lydia.rajtikova[a]geology.sk
Šebestová Jana 02/59375362 jana.sebestova[a]geology.sk
Sentpetery Marta, Mgr. 02/59375310 marta.sentpetery[a]geology.sk
Sofka Patrik, Mgr. 02/59375316 patrik.sofka[a]geology.sk
Španek Peter, Mgr., PhD. 02/59375327 peter.spanek[a]geology.sk
Stolár Michal, RNDr 02/59375365 michal.stolar[a]geology.sk
Viznerová Mária 02/59375369 maria.viznerova[a]geology.sk
Znášiková Bonita, Mgr. 02/59375314 bonita.znasikova[a]geology.sk
Oddelenie geologických informačných systémov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Antalík Miroslav, Ing. 02/59375373 miroslav.antalik[a]geology.sk vedúci oddelenia
Bystrická Gabriela, Mgr. 02/59375470 gabriela.bystricka[a]geology.sk
Cibula Róbert, RNDr. 02/59375380 robert.cibula[a]geology.sk
Lacenová Kristína, Ing. 02/59375470 kristina.lacenova[a]geology.sk
Vlachovič Jozef 02/59375357 jozef.vlachovic[a]geology.sk
Oddelenie ústrednej geologickej knižnice
Meno Telefón E-mail Funkcia
Olšinová Oľga, Mgr. 02/59375422 olga.olsinova[a]geology.sk vedúca knižnice
Koblišková Katarína, Mgr. MD
Majdánová Denisa 02/59375151 denisa.majdanova[a]geology.sk
Sabova Zuzana 02/59375151 zuzana.sabova [a]geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón E-mail Funkcia
Balúch Juraj, Ing. 02/59375248 juraj.baluch[a]geology.sk vedúci oddelenia
Fazekaš Karol 02/59375248 karol.fazekas[a]geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Riaditeľ pre ekonomiku
Meno Telefón E-mail Funkcia
Sokolíková Ľubica, Ing. 02/59375232 lubica.sokolikova[a]geology.sk Riaditeľ pre ekonomiku
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Giertlová Danica 02/59375156,169(sklad) danica.giertlova[a]geology.sk
Koláriková Lívia 02/59375132 livia.kolarikova[a]geology.sk
Moravciková Jana 02/59375132 jana.moravcikova[a]geology.sk
Novakova Imelda 02/59375157 imelda.novakova[a]geology.sk
Strelecká Alena 02/59375426 alena.strelecka[a]geology.sk
Wolfová Emília, Ing. 02/59375414 emilia.wolfova[a]geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón E-mail Funkcia
Beláková Dalma, Mgr. 02/59375346 dalma.belakova[a]geology.sk vedúca oddelenia
Miklášová Mária 02/59375449 kuchyňa
Sandtnerová Mária 02/59375449 kuchyňa
Harmat Rudolf 02/59375348
Komorowska Martina
Košťálik Vojtech 02/59375348
Kovačičová Milota
Paulech Ľubomír 02/59375348
Takáčová Jana
Oddelenie prípravy a implementácie projektov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Schmiedlová Jana, Ing. 02/59375247 jana.schmiedlova[a]geology.sk vedúca oddelenia
Lazarová Jana, Ing. 02/59375252 jana.lazarova[a]geology.sk
Valentová Danka, JUDr. 02/59375251 danka.valentova[a]geology.sk
Oddelenie dopravy
Meno Telefón E-mail Funkcia
Kováč Jozef, Ing. 02/59375220 jozef.kovac[a]geology.sk vedúci oddelenia
Komorowski Ladislav 02/59375453
Serina Zdenek 02/59375453
Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón E-mail Funkcia
Gonda Stanislav, Ing. 053/4190116 stanislav.gonda[a]geology.sk Vedúci strediska
Fiffiková Jozefína 053/4190115/sekretariát jozefina.brezovajova[a]geology.sk
Haragoš Andrej, Ing. 053/4190110 andrej.haragos[a]geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Radvanec Martin, Ing., CSc. 053/4190186 martin.radvanec[a]geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón E-mail Funkcia
Fajtová Drahomíra 053/4190160 drahomira.fajtova[a]geology.sk
Gluch Augustín, RNDr. 053/4190109 augustin.gluch[a]geology.sk
Pijaková Renáta, Ing. renata.pijakova@geology.sk
Stašik Ľubomír, Ing. 053/4190174 lubomir.stasik[a]geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón E-mail Funkcia
Dzurenda Štefan, Mgr. 053/4190121 stefan.dzurenda[a]geology.sk
Šesták Pavol, Mgr. 053/4190121 pavol.sestak[a]geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Bajtoš Peter, Ing., PhD. 053/4190182 peter.bajtos[a]geology.sk
Siska Milan, Mgr. 053/4190151 milan.siska[a]geology.sk
Suchá Gabriela 053/4190151 gabriela.sucha[a]geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Mašlár Eduard, Mgr. 053/4190152 eduard.maslar[a]geology.sk
Mašlárová Ingrid, Mgr. 053/4190152 ingrid.maslarova[a]geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón E-mail Funkcia
Gurinová Erika, Ing., RNDr. 053/4190122 erika.gurinova[a]geology.sk
Hlodák Michal, Mgr., PhD. 053/4190141 michal.hlodak[a]geology.sk
Pramuka Silvester, RNDr. 053/4190141 silvester.pramuka[a]geology.sk
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón E-mail Funkcia
Nováčková Mária 053/4190109 maria.novackova[a]geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón E-mail Funkcia
Dvorčáková (Procházková) Mária, Mgr. 053/4190119 maria.dvorcakova[a]geology.sk
Odbor geoanalytických laboratórií
Odbor geoanalytických laboratórií
Meno Telefón E-mail Funkcia
Mackových Daniela Ing., CSc. 053/4190134, 4425512 daniela.mackovych[a]geology.sk vedúca odboru
Lučivjanský Pavol, RNDr. 053/4190105 pavol.lucivjansky[a]geology.sk
Oddelenie anorganických analýz
Meno Telefón E-mail Funkcia
Nováková Jarmila, RNDr. 053/4190137 jarmila.novakova[a]geology.sk vedúca oddelenia
Semanová Veronika, Ing. MD
Čontošová Mária 053/4190107
Cvengrošová Anna 053/4190180
Doležalová Edita 053/4190107
Fabinyová Emília 053/4190107,156
Hatalová Eva 053/4190189
Kandríková Valéria 053/4190189,156
Kusyová Renáta 053/4190167, 183 renata.kusyova[a]geology.sk
Nádašdiová Júlia 053/4190197
Ondíková Helena, RNDr. 053/4190117 helena.ondikova[a]geology.sk
Rečlo Michal, RNDr. 053/4190144 michal.reclo[a]geology.sk
Šoltýsová Henrieta, Ing. 053/4190144 henrieta.soltysova[a]geology.sk
Uhrinová Katarína, RNDr., PhD. 053/4190171 katarina.uhrinova[a]geology.sk
Zacher Tomáš, Mgr., PhD. 053/4190137, 144, 156 tomas.zacher[a]geology.sk
Oddelenie organických analýz
Meno Telefón E-mail Funkcia
Vabcová Jana Ing. 053/4190139,131 jana.vabcova[a]geology.sk vedúca oddelenia
Forró Martina, RNDr.
Keršňaková Zuzana, Ing. 053/4190139,131 zuzana.kersnakova[a]geology.sk
Lemak Ivana, Mgr. 053/4190172, 139 ivana.lemak[a]geology.sk
Lučivjanská Mária, Ing. 053/4190172,139 maria.lucivjanska[a]geology.sk
Lučivjanská Viera, RNDr. 053/4190172,139 viera.lucivjanska[a]geology.sk
Sertlová Agáta 053/4190139 agata.sertlova[a]geology.sk
Suchá Beáta, Ing. 053/4190139 beata.sucha[a]geology.sk
Oddelenie analýz vôd
Meno Telefón E-mail Funkcia
Repková Renáta, Ing. 053/4190178,175 renata.repkova[a]geology.sk vedúca oddelenia
Janusová Katarína, Mgr. MD
Krajňáková Janka, Ing. MD
Barabásová Mária 053/4190175
Bednárová Zuzana Ing. 053/4190175 zuzana.bednarova[a]geology.sk
Bukovinová Radka 053/4190175 radka.bukovinova[a]geology.sk
Guspanová Mária 053/4190175 maria.guspanova[a]geology.sk
Kapustová Zlatica 053/4190175 zlatica.kapustova[a]geology.sk
Kovalčíková Adriana, Ing. 053/4190175 adriana.kovalcikova[a]geology.sk
Lapšanská Anna, Ing. 053/4190175 anna.lapsanska[a]geology.sk
Saksová Silvia, Mgr. 053/4190175 silvia.saksova[a]geology.sk
Šofrancová Viera 053/4190175
Spišáková Jana 053/4190175
Oddelenie prevádzky a prípravy vzoriek
Meno Telefón E-mail Funkcia
Findura Ľubomír RNDr. 053/4190153 lubomir.findura[a]geology.sk vedúci oddelenia
Polubňáková Eva 053/4190124 eva.polubnakova[a]geology.sk sekretariát
Barabas Milan 053/4190179 milan.barabas[a]geology.sk
Chromčo Miroslav 053/4190138,112
Fabinyová Anna 053/4190151
Roch Milan 053/4190138,112
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Aštáryová Janka, Ing. 053/4190114 janka.astaryova[a]geology.sk
Gallovičová Júlia 053/4190145 julia.gallovicova[a]geology.sk
Lapšanská Marta 053/4190161 marta.lapsanska[a]geology.sk
Liptáková Zuzana 053/4190166 zuzana.liptakova[a]geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón E-mail Funkcia
Furinová Anna upratovačka
Bendžáková Alžbeta
Kiššaková Elena
Kočišová Marta 053/4190111, 195 beata.cambalova[a]geology.sk
Kusý Vladimír 053/4421247
Mikolaj Miroslav 053/4190162, 247 miroslav.mikolaj[a]geology.sk
Šariský Ján 053/4190247
Siťariková Anna 053/4190111,195
Truhanová Viera 053/4421241
Regionálne centrum Košice
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón E-mail Funkcia
Petro Ľubomír, Ing., CSc. 055/6250045 lubomir.petro[a]geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Gazdačko Ľubomír, Ing. 055/6250043 lubomir.gazdacko[a]geology.sk
Németh Zoltán, Ing., PhD. 055/6250043 zoltan.nemeth[a]geology.sk
Žecová Katarína, RNDr., PhD. 055/6250043 katarina.zecova[a]geology.sk
Oddelenie geológie mladších útvarov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Balážová Renáta 055/6250043 renata.balazova[a]geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón E-mail Funkcia
Bačo Pavel, RNDr 055/6250048 pavel.baco[a]geology.sk
Bačová Zuzana, Mgr. 055/6250043 zuzana.bacova[a]geology.sk
Fedorová Ľuboslava 055/6250043 luboslava.fedorova[a]geology.sk
Repčiak Martin, Ing. 055/6250043 martin.repciak[a]geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón E-mail Funkcia
Surový Martin, Ing. 055/6250043 martin.surovy[a]geology.sk
Vizi Ladislav, doc., Ing., PhD. 055/6250048 ladislav.vizi[a]geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Bačová Natália, Ing., PhD. 055/6250043 natalia.bacova[a]geology.sk
Lenhardtová Eva, Ing. 055/6250043 eva.lenhardtova[a]geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón E-mail Funkcia
Pačajová Katarína, Ing. 055/6250043 katarina.pacajova[a]geology.sk
Stercz Marián, Mgr. 055/6250043 marian.stercz[a]geology.sk
Oddelenie ATNS
Meno Telefón E-mail Funkcia
Štyriaková Iveta, Ing., PhD. 055/6224315, kl. 314 iveta.styriakova[a]geology.sk vedúca oddelenia
Čechovská Katarína, Ing. 055/6224315, kl. 305 katarina.cechovska[a]geology.sk
doc. Ing. Košuth Marián, PhD. 055/6224315, kl. 212 marian.kosuth[a]geology.sk
Kovaničová Ľubica, Ing. 055/6224315, kl.310 lubica.kovanicova[a]geology.sk
Marčeková Mária 055/6224315, kl. 304 maria.marcekova[a]geology.sk
Semjanová Ivana, Bc. 055/6250043 ivana.semjanova[a]geology.sk
Tuček Ľubomír, Ing. 055/6224315, kl. 330 lubomir.tucek[a]geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Vancáková Monika 055/6250043 monika.vancakova[a]geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón E-mail Funkcia
Fazekašová Zdenka 055/6250043
Verbovský Alexander, Ing. 055/6250043, kl. 213 verbovský. alexander[a]geology.sk
Regionálne centrum Banská Bystrica
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón E-mail Funkcia
Jelínek Róbert, Mgr., PhD. 048/4141658 robert.jelinek[a]geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón E-mail Funkcia
Olšavský Mário, Mgr., PhD. 048/4141658 mario.olsavsky[a]geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón E-mail Funkcia
Miháľ Ivan 048/4141658 ivan.mihal[a]geology.sk
Mikušová Jana, Mgr., PhD. 048/4141658 jana.mikusova[a]geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie, Bratislava, Galvániho 18
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón E-mail Funkcia
Nedorolíková Jaroslava 02/43422421 jarka.nedorolikova[a]geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie Kráľová pri Senci
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón E-mail Funkcia
Fábry Rastislav 02/45901512