You are here

Home

Predaj geologických máp a publikácií

Štátny geologický ústav vydáva geologické mapy a publikácie v rôznych edíciách zameraných na vysokú odbornosť, ale aj na širokú laickú verejnosť.

Tu si môžete prezrieť všetky ponúkané geologické mapy a publikácie.

V prípade Vášho záujmu o kúpu máte možnosť si objednať priamo v on-line obchode, alebo si prísť zakúpiť do našich predajní v Bratislave a Košiciach.

Publikácie si naďalej môžete kúpiť priamo v našich predajniach
v Bratislave a Košiciach.


 

 
 

Otváracie hodiny
predaja geologických máp a publikácií
v predajniach v Bratislave a v Košiciach:

Pondelok až piatok: 8:00 – 14:00
prestávka na obed: 11.30 – 12.30

Kontakt na predajňu:
Zuzana Remžíková
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Tel: (02) 59 375 114(02) 59 375 114
predajna@geology.sk

 
Geologické mapy Geologické publikácie
Prehľadné geologické mapy Geologické monografie
Regionálne geologické mapy 1 : 50 000 a vysvetlivky Mineralia Slovaca – periodikum
Geologicko-náučné mapy 1 : 50 000 Geologické práce, Správy – časopis
Geologické mapy 1 : 25 000 Regionálna geológia ZK – časopis
Špeciálne mapy Slovak Geological Magazine – časopis
Súbory špeciálnych máp a profilov Geologické slovníky
  Zborníky z konferencií, sympózií a seminárov