You are here

Home

Download

 

STIAHNITE SI

Logo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na stiahnutie

 

 

Vypredané regionálne geologické mapy a vysvetlivky k regionálnym geologickým mapám v mierke 1 : 50 000
Ponúkame Vám voľne stiahnuteľné súbory vypredaných titulov vydaných ŠGÚDŠ. K dispozícii sú skény vypredaných regionálnych geologických máp v mierke 1 : 50 000 a vysvetliviek k regionálnym geologickým mapám v mierke 1 : 50 000
Zoskenované tituly si môžete stiahnuť tu.

 

 

Mapy plošnej aktivity 137Cs územia Slovenska
v mierkach 1 : 200 000 a 1 : 500 000

Predkladaný súbor máp vznikol pri riešení geologickej úlohy „Reambulácia máp rádioaktivity 137Cs územia Slovenska v mierkach 1 : 200 000 a 1 : 500 000“ v etape orientačného prieskumu geologických faktorov životného prostredia. Mapy dokumentujú stav pokrytia územia Slovenska jedným z rádioizotopov cézia (137Cs) k referenčnému dátumu 01.01.2005. Jednotlivé mapy si môžete stiahnuť tu.

 

 

Kontaminácia územia SR rádionuklidom 137Cs

Poster zameraný na negatívne faktory zaťažujúce svetovú populáciu – umelú rádioaktivitu.

Formát: A1; veľkosť súboru: 0,97 MB

Prírodná voda

Plagát zameraný na kolobeh vody v prírode.

Formát: A2; veľkosť súboru: 2,23 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,26 MB

Hydrogeologické mapy

Pohľad do tajov tvorby hydrogeologických a hydrogeochemických máp.

Formát: A2; veľkosť súboru: 2,42 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,34 MB

Svahové pohyby

Inžinierska geológia sa okrem iného zaoberá aj svahovými pohybmi tiež známymi ako zosuny. Ako to všetko funguje sa snaží ukázať nasledujúci plagát.

Formát: A2; veľkosť súboru: 2,34 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,28 MB

Havarijné zosuvy na Hornej Nitre

Na území Hornej Nitry je oproti zvyšku Slovenska zvýšený výskyt zosuvov, prečo to tak je Vám vysvetlí nasledujúci plagát.

Formát: A2; veľkosť súboru: 3,10 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,75 MB

Katastrofálny handlovský zosuv z rokov 1960 – 1961

Za najhorší zosuv v histórii Slovenska sa považuje zosuv v Handlovej. Popis tohto zosuvu najdete na tomto plagáte.

Formát: A2; veľkosť súboru: 2,54 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,43 MB

Prírodná rádioaktivita

Neživá príroda okolo nás môže byť aj nebezpečná - ako to v skutočnosti je naznačuje aj nasledujúci plagát.

Formát: A2; veľkosť súboru: 1,86 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,04 MB

ATNS

Oddelenie aplikovanej technológie nerastných surovín ponúka možnosti netradičného využitia prírodných zdrojov, ktoré máme na Slovensku.

Formát: A3; veľkosť súboru: 915 kB
Formát: A4; veľkosť súboru: 513 kB