You are here

Home

Consulting

Poradenstvo

     Zaoberáte sa otázkami z oblasti ťažby, spracovania a efektívneho využitia nerastných surovín:

 • Existuje v efektívnej vzdialenosti vhodná nerastná surovina, ktorá zabezpečí využitie Vašej "technologickej" prevádzky?
 • Je podnikanie v oblasti nerastných surovín rentabilné?
  • Vypracujeme pre Vás rešerše výskumných správ pre surovinu o ktorú máte záujem s predbežným ekonomickým zhodnotením.
 • Chceli by ste podnikať v ťažbe nerastných surovín?
  • Poradíme Vám, v ktorej sfére nerastných surovín je podnikanie najreálnejšie.
  • Poradíme Vám, kde máte šancu najreálnejšie zhodnotiť Vašu prípadnú investíciu.
  • Nie každá ťažba nerastných surovín musí byť investične náročná z dlhou dobou návratnosti investícií.

     Obráťte sa na našich pracovníkov, sú tu pre Vás.

Kontaktné osoby:

INFORMAČNÉ

MATERIÁLY

Kremenné (sklárske) piesky
Kremenné (sklárske) piesky

Živce a živcové suroviny
Živce a živcové suroviny

Živcové suroviny v SR
Živcové suroviny v SR