You are here

Home

Contract ME - SGIDŠ

K O N T R A K T
uzavretý medzi

Ministerstvom životného prostredia SR

a

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

na riešenie úloh vedy a výskumu, informatiky, vydavateľstva, činnosti laboratórií a čiastkového monitorovacieho systému ŽP v roku 2009, ktorý nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim obsahové, organizačné a finančné vzťahy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2013 (pdf 146 kB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2012 (pdf 670 kB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2011 (pdf 1,6 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2010 (pdf 2,3 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2009 (pdf 208kB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2008 (pdf 157kB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2007 (pdf 188kB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2006 (pdf 174kB)

 

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratorii pre rok 2005 (pdf 351kB)